SWO Hero

Huisregels en voorwaarden Stichting Werk en Onderneming

Voor een goede onderlinge verstandhouding en samenwerking zijn er een aantal gedragscodes en (huis)regels opgesteld die voor zowel de huurder als de verhuurder als leidraad dienen. Naast een gedragscode zijn er een aantal Algemene bepalingen voor alle bedrijfsverzamelgebouwen en een aantal Pand specifieke bepalingen .De hierna volgende gedagscode en huisregels zijn een aanvulling op de Huurovereenkomst en de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Bedrijfsruimte Stichting Werk en Onderneming om de meest voorkomende vormen van overlast of hinder te ondervangen en de naleving van de Huurovereenkomst te waarborgen.

 Gedragscode

 We willen u graag helpen in een rustige en prettige sfeer. Een sfeer waar u zich thuis voelt. Daarom hebben we een aantal gedragscodes opgesteld: Wat kunt u van ons verwachten en wat verwachten wij van u als klant.

Wat mag u van ons verwachten?

 • wij behandelen u met respect.
 • wij staan u op correcte wijze te woord.
 • wij lichten u op correcte wijze voor en informeren u over de stand van zaken.
 • wij gaan op correcte wijze met uw persoonlijke gegevens om.
 • wij houden ons aan de afspraken die wij met u maken.
 • wij verwerken uw aanvraag zo snel mogelijk, in ieder geval binnen de wettelijke termijnen.
 • wij zullen problemen, mochten deze voorkomen, snel en goed met u bespreken en oplossen.

Wat verwachten wij van u?

 • u behandelt onze medewerkers met respect.
 • u staat onze medewerkers correct te woord.
 • u dient uw aanvraag of verzoek tijdig bij ons in
 • u verstrekt de noodzakelijke informatie voor de behandeling van uw verzoek.
 • u geeft wijzigingen betreffende de behandeling van uw verzoek tijdig door.
 • u houdt zich aan de afspraken, die wij met u maken.
 • u volgt de aanwijzingen van onze medewerkers op.
 • u neemt tijd voor het gesprek: schakel uw mobiele telefoon uit tijdens het gesprek met onze 
  medewerkers.
 • u gunt de ander privacy, hou afstand.
 • mocht u problemen ondervinden met één van onze medewerkers die u niet in onderling gesprek met hen op kan lossen, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de directie. Wij zullen dan binnen  4 weken contact met u opnemen om met u te bespreken of en hoe de problemen kunnen worden opgelost.

Wat tolereren wij niet?

 • Handtastelijkheden, spugen en/of lichamelijk geweld.
 • Schelden, beledigen, discriminerende taal of schreeuwen.
 • Het gooien met, of vernielen van spullen.
 • (Sexueel) intimideren
 • Het onmogelijk maken of bemoeilijken van het werk
 • Bedreigen van medewerkers en/of bestuur.
 • Het lastig vallen van andere aanwezigen.
 • Het onder invloed van alcohol of drugs betreden van onze locatie(s).
 • Het mee naar binnen nemen van uw huisdier.
 • Elke andere vorm van agressie en geweld.

Bovenstaande geldt voor alle klantcontacten en communicatiekanalen, bijvoorbeeld: telefoon, e-mail, tijdens een bezoek aan één van de locaties, of in de regio.

Huurders of bezoekers van huurders die onze gedragscode niet naleven en zich hinderlijk gedragen ten opzichte van andere klanten, bezoekers of medewerkers, moeten het pand verlaten. Als huurder riskeert u een toegangsverbod tot onze organisatie en een opzegging van het huurcontract. De eventueel door de huurder of zijn bezoeker aangerichte schade zal op de huurder worden verhaald. Alle incidenten worden geregistreerd en bij agressief gedrag, belediging, geweld of dreigen met geweld, waarschuwen wij de politie.

Wij gaan er echter uiteraard van uit dat er een goede en aangename samenwerking tussen u en onze medewerkers zal zijn.

Een uitgebreide versie van huisregels, gedragcode en pandspecifieke informatie vindt u hier .

 

Bijzondere bepalingen:
De ruimtes voor tijdelijke verhuur , Airport, Airplane en Cabin,in de bedrijfsverzamelgebouw de Framboos in Leiden, zijn expliciet bestemd voor tijdelijke verhuur. Met deze ruimtes streeft de SWO dat een beginnend bedrijf die slechts een aantal dagen per week een ruimte nodig heeft zich op een professionele wijze kan profileren.  Het uurtarief ligt bewust laag waardoor deze ruimtes niet voor langere periodes door één bedrijf achtereen geboekt mogen worden. Onder langere periodes wordt in dit geval bedoeld meer dan 5 dagdelen per week met een maximum van 3 maanden vooruit boekbaar. Afwijking van deze bepaling kan alleen met uitdrukkelijke goedkeuring en schriftelijke toestemming van de directie van de SWO.

Door gebruik te maken van deze ruimtes gaat u akkoord met de

 Algemene voorwaarden verhuur (tijdelijke) ruimte(n) in Bedrijfsverzamelgebouw De Framboos 

en het

 Regelement gebruik vergaderruimtes (Airplane, Airport of Cabin)