Historie SWO

Arie Feij directeur Stichting Werk en Onderneming
Arie Feij - Directeur SWO

De Stichting Werk en Onderneming (SWO) is in 1983 ontstaan als een gemeentelijk initiatief onder de naam Stichting Werkgelegenheid. Als eerste organisatie in Leiden ging de stichting zich bezighouden met het verhuren van bedrijfsruimtes die door de gemeente ter beschikking waren gesteld.

 

Het Olga Complex was het eerste pand dat in beheer van de stichting kwam. De belangstelling bleek groot en na een grondige verbouwing kon in 1986 ook het Mostert Complex ( nu Tieleman & Dros geheten ) aan de Middelstegracht in gebruik genomen worden. Door de aanhoudende vraag naar betaalbare bedrijfsruimten rezen er begin jaren negentig ideeën voor nieuwbouw. Dit leidde ertoe dat in 1994 de eerste huurders hun intrek konden nemen in het nieuwe Bedrijvencentrum aan de Frambozenweg. Later kon de SWO ook het pand aan de Ir. Driessenstraat aan haar bestand toevoegen.

 

Medio jaren ‘90 breidde de SWO haar activiteiten uit van alleen verhuur naar nieuwe diensten, zoals een starterswinkel en projecten voor kansarmen en werklozen om een onderneming te starten. Door marktontwikkelingen en een heroriëntatie richt de stichting zich sinds 2002 weer volledig op de verhuur van bedrijfsruimtes aan starters. Wel is ze nog, in samenwerking met de gemeente Leiden, de Kamer van Koophandel en diverse onderwijsinstellingen, betrokken bij initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap.

 

Flexwerkplekken

In 2012 heeft de SWO flexwerkplekken in bedrijfsverzamelgebouw de Framboos gecreëerd om zo tegemoet te komen aan de vraag van onderaf. Een groeiend aantal starters blijkt steeds meer behoefte te hebben aan een plek waar je kunt net- en samenwerken en hebben in de opstart fase veelal niet voldoende middelen om een bedrijfsruimte te kunnen huren. Deze mogelijkheid blijkt effectief te zijn, een samenwerkende zelfstandige of ZZP- er heeft meer succes bij opdrachten dan een alleenwerkende. In de Framboos hebben wij op de flexplekken al diverse samenwerking verbanden zien ontstaan. Ook is er doorstroom van flexplek naar eigen werkruimte.

 

Samenwerkingverband met 15KM

In september 2015 in de SWO een samenwerkingsverband aangegaan met 15KM.nl. Zowel de SWO als 15KM houden zich bezig op het vlak van de startende ondernemer. Waar de SWO zich voornamelijk facilitair opstelt vult 15KM ons perfect aan met inhoud voor de ondernemer. Het Ondernemersloket071, als onderdeel van de Economische Agenda Leidse Regio, wordt o.a. door hen verzorgt. Dit is een gratis service voor startende en doorgroeiende MKB'ers die willen sparren over hun bedrijf. Via Ondernemersloket071@15km.nl of via T 085-8770695 kan men een afspraak maken. Het bedrijf 15KM heeft veel ervaring in ondernemen en beschikt over een groot netwerk. Zij helpen bedrijven om versneld hun business kansrijk op te zetten. Zie 15KM.nl.

Daarnaast beheren ze voor de SWO de Flexwerkruimte in de Framboos. Flexwerkers kunnen gratis aanschuiven in professionele sfeer. De Flexwerkruimte is met nadruk geen stilteplek maar een ruimte waar het moet bruisen van activiteiten. Flexwerkplekken kunnen worden geboekt via deze seats2meet.

 

 

Wat handige linken voor de starter.

Gemeente Leiden - Ondernemen 

Kamer van Koophandel