SWO Hero

Voorwaarden voor Atelierhuur in Leiden

Voorwaarden inschrijving Atelierruimte / Wachtlijst Haagweg 4

De volgende personen kunnen zich als ruimtezoekende bij de SWO laten registreren:
a. Student van een bij wet erkende HBO-kunstvakopleiding;
b. Beginnend beeldend kunstenaar;
c. Academieverlater;
d. Beeldend kunstenaar

Wachtlijst
Indien je aan het bovenstaande en een aantal hieronder omschreven voorwaarden voldoet kun je je bij de SWO aanmelden.


Uitgebreid Overzicht Voorwaarden Inschrijving

a. Student van een bij wet erkende HBO-kunstvakopleiding
Kunstvakopleiding: een bij wet erkende vakopleiding aan een kunstacademie of hogeschool voor de kunsten. In bredere zin wordt ook een bij wet erkende kunstopleiding aan een vakschool hieronder verstaan.
voorwaarden:
 • dient bij de inschrijving op de wachtlijst een verklaring van inschrijving van het opleidingsinstituut toe te voegen.

b. Beginnend beeldend kunstenaar
Een persoon die een professionele praktijk uitoefent op het gebied van beeldende kunst en waarvan de inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet ouder is dan 3 jaar;

Voorwaarden:

 • woont in Leiden
 • ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Nodig voor inschrijving/ toevoegen bij inschrijving:

 • een uittreksel van de GBA
 • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel

Op termijn

 • dient binnen 4 jaar na afstuderen / inschrijving bij de Kamer van Koophandel een bewijs van positieve toetsing door door de gemeente Leiden aangewezen instantie (toetsingsrapport) aan de SWO toe te zenden. Indien hier niet aan wordt voldaan vervalt de inschrijving.

c. Academieverlater
Een persoon die is afgestudeerd aan een bij wet erkende HBO-kunstvakopleiding en waarvan het afstuderen niet ouder is dan 3 jaar;

Voorwaarden:

 • woont in Leiden
 • ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Nodig voor inschrijving/ toevoegen bij inschrijving:

 • een uittreksel van de GBA
 • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
Op termijn
 • dient binnen 4 jaar na afstuderen / inschrijving bij de Kamer van Koophandel een bewijs van positieve toetsing doordoor de gemeente Leiden aangewezen instantie(toetsingsrapport) aan de SWO toe te zenden. Indien hier niet aan wordt voldaan vervalt de inschrijving.

d. Beeldend kunstenaar.
Een persoon die een professionele praktijk uitoefent op het gebied van de beeldende kunst;

Voorwaarden:

 • woont in Leiden
 • ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Nodig voor inschrijving/ toevoegen bij inschrijving:

 • een uittreksel van de GBA
 • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
Op termijn
 • dient binnen 1 jaar na afstuderen / inschrijving bij de Kamer van Koophandel een bewijs van positieve toetsing door door de gemeente Leiden aangewezen instantie (toetsingsrapport) aan de SWO toe te zenden. Indien hier niet aan wordt voldaan vervalt de inschrijving.

Tijdelijke atelierruimte:
Ruimten die tijdelijk leeg staan omdat deze wachten op renovatie, een nieuwe bestemming of verkoop. Bij het gebruik hiervan wordt geen huurovereenkomst, maar een gebruiksovereenkomst afgesloten;

voorwaarden:
Tijdelijke ateliers worden toegewezen aan beginnend beeldend kunstenaars en recent afgestudeerde personen (categorie b en c) met de langste inschrijfduur;

categorie b
– dienen in Leiden woonachtig te zijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een uittreksel van de GBA en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel moet bij het inschrijfformulier worden gevoegd.

– dient binnen 4 jaar na afstuderen / inschrijving bij de Kamer van Koophandel een bewijs van positieve toetsing door door de gemeente Leiden aangewezen instantie(toetsingsrapport) aan de SWO toe te zenden. Indien hier niet aan wordt voldaan vervalt de inschrijving;

categorie c
– genoemde personen dienen binnen 4 jaar na afstuderen / inschrijving bij de Kamer van Koophandel een bewijs van positieve toetsing doordoor de gemeente Leiden aangewezen instantie (toetsingsrapport) aan de SWO toe te zenden. Indien hier niet aan wordt voldaan vervalt de inschrijving;

VAN BELANG VOOR VOLGORDE TOEWIJZING

Toewijzing
1. Tijdelijke ateliers worden toegewezen aan beginnend beeldend kunstenaars en recent afgestudeerde personen (categorie b en c) met de langste inschrijfduur;
2. Permanente ateliers worden in de regel toegewezen aan beeldend kunstenaars die de langste wachttijd hebben opgebouwd en bemiddelbaar zijn; in het geval van een verzoek tot inpandig doorschuiven, aan hen die het langst in het pand een ruimte huren/officieel gebruiken;
3. Als er geen kandidaten meer zijn voor een permanent atelier wordt het atelier toegewezen aan een academieverlater of beginnend kunstenaar met de langste inschrijfduur;
4. Toewijzing van permanente ateliers zal niet plaatsvinden wanneer dit zou betekenen dat men daardoor tegelijkertijd meer dan één atelier huurt;
5. Ruimtes op de begane grond worden zoveel als mogelijk en eventueel met voorrang, toegewezen aan kunstenaars met een zware discipline of kunstenaars die om gezondheidsredenen speciale ruimtes nodig hebben.
6. Een ruimte kan beperkingen opleggen aan het gebruik ervan, de door de kandidaat uitgeoefende discipline kan daarom reden zijn een atelier niet toe te wijzen;. Voor het via inschrijving op de wachtlijst verkrijgen van atelierruimte is de ruimtezoekende een bedrag van € 25 (prijspeil 1 januari 2012) als administratiekosten aan de SWO verschuldigd zodra aan hem atelierruimte is toegewezen. Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd met het prijsindexcijfer (consumentenprijsindex, CPI).

Overgangsregeling
1. Ingeschrevenen per ingangsdatum van deze regeling blijven ingeschreven (met de oude inschrijfdatum);
2. De registratie van de ingeschrevene per ingangsdatum van dit reglement wordt na 1 jaar beëindigd als de ingeschrevene binnen 1 jaar na ingang van dit reglement niet voldoet aan de vereisten van artikel 2.

voorwaarden: dient in Leiden woonachtig te zijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een uittreksel van de GBA en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel moet bij het inschrijfformulier worden gevoegd.


Inschrijven voor atelier ruimte bij de SWO

Lees de algemene voorwaardenpdf document waaraan je dient te voldoen om in aanmerking te komen voor de wachtlijst goed door voordat je jezelf inschrijft.

Bijlagen
Bij inschrijving zal er om een aantal bijlagen gevraagd worden die je moet opsturen. De bijlagen kunnen bestaan uit uittreksels van de gemeente, KVK, opleiding, toetsingscommissie enz.

Indien een inschrijving niet voldoet aan de genoemde voorwaarden of aan de aanlevering van de gevraagde informatie en bewijsstukken binnen de gestelde termijnen zal de inschrijving vervallen.

Volledige inschrijving
De inschrijving is pas volledig en geldig als aan alle informatie en gevraagde bijlagen is voldaan en je van ons een bevestiging hebt ontvangen.

Waar kan ik me inschrijven voor atelierruimte als kunstenaar

Inschrijven kan uitsluitend via het web.


Wanneer kan ik een aangeboden ruimte bezichtigen

Voor een vrijblijvende bezichtiging van de aangeboden ruimtes kun je op de volgende tijdstippen bellen met de beheerder van de panden:
ma. tot do. 9.00 - 16.00; vr. 9.00 - 12.00 uur.
Tel. 071 513 82 67


Geen antwoord op uw vraag gevonden?

mail je vraag naar

info@werkenonderneming.nl

 

 

Inschrijven

Ben je een kunstenaar en wil je op de hoogte blijven van het actuele aanbod van de ateliers van Werk en Onderneming? Schrijf je hier in.

Je ontvangt een mail op het moment dat er een ruimte vrij komt.

Let op! Om voor een atelier in aanmerking te komen moet je voldoen aan de voorwaarden die op deze pagina zijn omschreven.

Inschrijven

Wil je op de hoogte blijven van het actuele aanbod van de bedrijfsruimtes of de ateliers* van Werk en Onderneming?

Schrijf je hier in (Je ontvangt mail op het moment dat er een ruimte vrij komt).

*Ateliers in Haagweg 4 - Lees de voorwaarden voor het huren van een atelier


Bezichtiging

Voor een vrijblijvende bezichtiging van de aangeboden ruimtes kan je op de volgende tijdstippen bellen met de beheerder van de panden:
ma. tot do. 9.00 - 16.00; vr. 9.00 - 12.00 uur.
Tel. 071 513 82 67