SWO Hero

Nieuwe faciliteiten voor startende ondernemers

Flexwerken is meer dan werken alleen

Arie Feij directeur SWO
Arie Feij

Startende ondernemers hebben vaak de behoefte elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld om ideeën uit te wisselen of om uit het isolement te breken, dat alleen werken soms met zich meebrengt.

Flexwerkplekken zijn voor hen een uitkomst. Daar ontmoeten ze andere ondernemers en doen ze inspiratie op.

Flexwerken is meer dan werken alleen. Wij zijn ervan overtuigd dat door de synergie die hier op een natuurlijk wijze ontstaat en door de betaalbaarheid van deze faciliteiten de regionale economie gestimuleerd wordt.”

Aan het woord is Arie Feij, directeur van de Stichting Werk en Onderneming. In bedrijvencentrum ‘De Framboos’ (Frambozenweg 23 in Leiden) zijn niet alleen prachtige flexwerkplekken gecreëerd, maar ook coach-, vergader- en ontvangstruimtes.

SWO
De doelstelling van de Stichting Werk en Onderneming (SWO) is niet het creëren van werkgelegenheid, maar het stimuleren van de regionale economie. “We zijn er voor de beginnende ondernemer, we faciliteren hem zoveel als mogelijk is en doen dat vanuit een sociaal maatschappelijke invalshoek.”

Verwend
De startende ondernemer die niet thuis wil werken wordt in De Framboos verwend.

vergaderruimte
vergaderruimte
vergaderruimte
Er zijn moderne coach-, vergader- en overlegruimtes met alles erop en eraan. Bovendien zijn er ruimtes voor workshops, ontvangst- en presentatieruimtes. Mooi open met glas. Die ruimtes zijn vanaf nu niet alleen te huur voor ondernemers met een kantoor in De Framboos, maar ook voor startende ondernemers ‘van buiten’. En dan zijn er natuurlijk de comfortabele flexwerkplekken.

In de aanpak van de verbouwing van De Framboos was deze ‘we staan niet stil’-mentaliteit ook terug te vinden. “We gebruikten niet alleen veel glas,” zegt Feij, “maar hebben ook mooie stimulerende kunstwerken van kunstenaar Peter Zuur aan de muren gehangen. We hebben - met als motto: weg met de lulligheid van zoetsappige plaatjes - weer gekozen voor beweging, maar dan een beetje ruig, een beetje anders. En dat is een prachtige contrasterende aanvulling op de werken van Claire Felicie die er al hangen. Kortom: mooi, modern en stimulerend. Passend bij een stichting die aan de weg timmert en zich op facilitair gebied inzet voor de beginnende ondernemer.”

Het antwoord op de vraag: ’Verdien je dan niets?’ is heel helder. “Nee. Wij zijn een ideële instelling. Zonder winstoogmerk. Als er al sprake is van winst dan zetten we die direct om in activiteiten zoals deze. Zo doen we recht aan onze doelstelling en stimuleren we de regionale economie.”