SWO Hero

Voorzorgsmaatregelen in verband met het coronavirus

Met enige regelmaat kondigt het kabinet nieuwe maatregelen aan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Stichting Werk en Onderneming vertaalt, indien van toepassing, de meest actuele maatregelen naar specifieke voorzorgsmaatregelen om de gezondheid van onze huurders en medewerkers te waarborgen.

ContinuĆÆteit van service en dienstverlening
We kunnen niet voorspellen wat ons in de komende weken te wachten staat, daarom volgen we nauwlettend het nieuws. Bij alle maatregelen die we nemen houden we uw belang in de gaten en zullen we ons uiterste best doen om onze service en dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen blijven uitvoeren.

Kantoor voor onbepaalde tijd gesloten voor bezoekers
Om het besmettingsgevaar te minimaliseren laten we geen bezoekers meer toe op ons kantoor. Vragen en afspraken worden waar mogelijk telefonisch afgehandeld.

Voorzorgsmaatregelen voor (nieuwe) huurders en onze medewerkers buitendienst
Onze medewerkers buitendienst hebben normaliter veelvuldig contact met (toekomstige) huurders, bijvoorbeeld tijdens oplevering of eindinspecties. Om het aantal contacten met huurders te verminderen, is voor onbepaalde tijd een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen:

  • Een bezichtiging van een bedrijfsruimte door een nieuwe huurder bij een huidige huurder vindt alleen plaats als beide partijen hiermee instemmen. Houd bij bezichtiging van een bedrijfsruimte de actuele richtlijnen van het RIVM aan.
  • Een bezichtiging van een bedrijfsruimte vindt plaats zonder begeleiding van een medewerker van Stichting Werk en Onderneming. De medewerker zorgt er voor dat u naar binnen kunt.
  • Een inspectie van het gehuurde bij start of beĆ«indiging van een huurcontract vindt plaats zonder uw aanwezigheid. Uiteraard worden hier vooraf goede afspraken over gemaakt.
  • Eenvoudige reparaties worden uitgesteld; voor spoedreparaties wordt na telefonisch overleg met u naar een goede oplossing gezocht.

Wij behouden ons het recht voor om voorzorgsmaatregelen te nemen die op sommige vlakken verder kunnen gaan dan de kabinetsmaatregelen. We vinden zowel de gezondheid van u, onze medewerkers en anderen van groot belang.

Neem ook eigen verantwoordelijkheid
Wij vragen onze huurders, medewerkers en leveranciers om ook hun eigen verantwoordelijkheid te nemen om besmetting te voorkomen. Volg de voorschriften op zoals omschreven op de website van het RIVM. Dus: vermijd het schudden van handen en ander fysiek contact, was handen regelmatig met zeep, hoest in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en reinig bijvoorbeeld zelf uw deurklink na binnenkomst. Blijf thuis bij verkoudheidsverschijnselen en vermijd grotere bijeenkomsten.

RIVM actueel

Landelijke regelingen voor ondernemers
Ook ondernemers in Leiden kunnen de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus ondervinden. Er is een aantal bestaande en nieuwe landelijke regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken, zoals werktijdverkorting, verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten en belastinguitstel.

Op de pagina 'veel gestelde vragen over het corona virus' onder het kopje Ondernemers op de website van de gemeente Leiden is de meest actuele informatie te vinden over wat u als ondernemer kunt doen en waar u terecht kunt om te zien voor welke ondersteuning u in aanmerking kan komen.

Ga naar de website van de Gemeente Leiden


Meer informatie
Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Stichting Werk en Onderneming via info@werkenonderneming.nl of telefonisch via: 071-513 82 67. Tips en informatie over het voorkomen van een besmetting met het coronavirus vindt u op de website van het RIVM:

www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Regelingen voor Ondernemers

Op de pagina 'veel gestelde vragen over het corona virus' onder het kopje Ondernemers op de website van de gemeente Leiden is de meest actuele informatie te vinden over wat u als ondernemer kunt doen en waar u terecht kunt om te zien voor welke ondersteuning u in aanmerking kan komen.

Top

REPARATIES

Wij voeren alleen nog urgente reparaties uit.
Dit zijn:
1. Verstopping van toiletafvoer
2. Grote gebreken aan waterleidingen zoals ernstige lekkages
3. Gaslucht
4. Lekkages van buitenaf
5. Rioolbreuk
6. CV: geen verwarming of warm water
7. Liften: stilstand en opsluiting
8. Elektra (geen stroom in het gehuurde)
9. Buitensluitingen of problemen toegang tot het gehuurde
10. Gevaar voor huurders/derden/omwonenden

Welke maatregelen nemen onze medewerkers als zij bij u langskomen?
1. We houden een gepaste afstand (1,5 m) van elkaar.
2. Voordat wij langskomen bellen we u. We vragen of u symptomen van Corona heeft. Samen met u bepalen we of de situatie veilig is.
3. De vakman belt aan en blijft op minimaal 1,5 meter afstand. Hij vraagt of er personen aanwezig zijn die nu of in de afgelopen 2 weken (milde) ziekteverschijnselen hebben gehad. ls dat het geval? Dan maken we een nieuwe afspraak. De nieuwe afspraak is minimaal 21 dagen later.
4. De vakman vraagt u om in een andere ruimte te verblijven dan waar de werkzaamheden plaatshebben.
5. De vakman ontsmet voorwerpen waar hij mee in aanraking komt (zoals deurklinken en kraanknoppen e.d.).
6. De vakman vraagt of de huurder akkoord gaat met de werkzaamheden en tekent zelf de opdracht van de werkbon af.